Hvad er forskellen mellem åben og ville

Der er mange ord, der, selvom udtales det samme, er skrevet forskelligt; det er homofonerne, og det er nødvendigt at kende dem for at kunne skrive dem korrekt. Der er mange par eller sæt af udtryk med samme udtale og forskellig skrift, så vi vil hjælpe dig i opgaven og forklare, hvad der er forskellen mellem åben og der ville være.

Jeg åbnede

Ordet "åbent" skrevet uden "h" svarer til forskellige verbformer af verbet abrir :

  • Første person af det ufuldkomne fortids entall. Eksempel: Mens jeg åbnede vinduet, ville han stå op fra stolen.
  • 3. person af den ufuldstændige preterits entall. Eksempel: Vagtmanden åbner dørene med hovednøglen.

ville have

På den anden side, når vi skriver med "h" udtrykket "ville", må vi understrege, at det er verb- haberen, der normalt bruges som hjælpepunkt:

  • Enkelt betinget, der angiver sandsynlighed eller tvivl. Eksempel: I går var der omkring 50 personer på festen.
  • Første person af entallet af forbindelsen betinget. Eksempel: Hvis du havde fortalt mig, ville jeg være kommet for at se dig.
  • 3. person af entallet af forbindelsen betinget. Eksempel: Juan
  • Verbal perifrasis dannet af "ville have" + infinitiv til at indikere forpligtelse. Eksempel: Du skal ringe til lægen, fordi du ikke har det godt.