Hvad er de vigtigste trafikskilte

Vejskilte tjener som vejledning for chauffører og brugere på offentlige veje og gader. Det er vigtigt at kende dem alle og lære betydningen af ​​hver af dem at køre sikkert og undgå ulykker på vejene. I denne artikel af .com forklarer vi dig, hvilke er de vigtigste trafik signaler, så du kender deres klassificering og deres funktion på vejen. Besøg artiklen om trafikskilt i Spanien, at selvom indikationerne er meget ens, kan vi finde en vis variation.

Tegn på forebyggelse

Den vigtigste funktion af advarselsskilte er at advare brugerne om eksistensen af ​​en fare i vejen eller den usædvanlige situation . Derfor, før hans tilstedeværelse er nødvendigt at vedtage passende adfærd og ekstreme forholdsregler. Visuelt er de karakteriseret ved at have en gul baggrund med bogstaver og sorte ikoner og ses regelmæssigt i form af en diamant. Brugen af ​​disse signaler er nødvendig, for eksempel at advare krydsninger, baneforbindelser, smalle veje, stejle grader og andre trafikstyringsanordninger.

Regulatoriske tegn

Regulatoriske tegn er dem, der angiver trafikanter de begrænsninger, forbud eller særlige begrænsninger, de skal overholde. De fleste af disse tegn har en cirkelformet form bortset fra nogle, såsom Stop-tegn, giver plads og lov til at parkere. Dens baggrundsfarve er hvid og undtagelsesvis rød eller blå; grænsen er rød og undtagelsesvis grøn og sort, og dens symbol og legende er sort, hvid og usædvanlig grå. Det er vigtigt at nøje overholde alle lovgivningsmæssige tegn for at undgå ulykker, hvis overtrædelse indebærer en alvorlig straf.

Informationssignaler

Informationssignalerne er de enheder, der bruges til at identificere ruter og angive ruter, destinationer, adresser, interessepunkter og andre oplysninger, som trafikanterne måtte have brug for . De er generelt karakteriseret ved at have en blå baggrund og sorte og hvide indikationer, undtagen i ekspress eller høj volumen, hvor der anvendes grøn baggrund.

Overgående tegn

De overgangssignaler tjener til at advare brugerne af udførelsen af vej- og vedligeholdelsesarbejder af vejen, derfor indikerer de, at vejen til rejser har forskellige forhold end normalt. Tegnene er orange eller phosphorescerende orange og har forskellige former. Ekstrem forsigtighed, når du ser disse tegn, da der kan være andre trafikkontroller eller personer med flag, der vil fortælle dig, hvad du skal gøre i det pågældende arbejdsområde.